souteze_uspechy_1280

I u nás najdete hvězdy

Motivujeme všechny žáky k osobnímu rozvoji, ať už je jejich silnou stránkou cokoliv. A nebojíme se srovnání.

Úspěch je pozitivní výsledek snahy jednotlivce nebo skupiny o dosažení určitého cíle. Úspěch znamená úplné, nebo alespoň částečné dosažení plánovaného cíle. Opakem úspěchu je neúspěch.
Úspěch ale může být relativní v čase – tedy to, co se jevilo jako úspěšné, se může v průběhu času jevit jako neúspěšné a naopak. Kromě toho se může jednat i o subjektivní dojem „to, co se jeví někomu jako úspěch, jinému člověku se může zdát neúspěšné a naopak“.
Posuzování úspěšnosti není tedy nikdy zcela absolutní a vždy záleží na hledisku pozorovatele a na celkové společenské situaci.

Úspěchy v olympiádách, soutěžích, přehlídkách atp.

Šampionát WocaBee 2023
 • 1. místo v okresním kole → AJ – žáci 9. třídy (skup. Bystří žáci), POSTUP
 • 2. místo v okresním kole → AJ – žáci 6. třídy, POSTUP
 • 3. místo v okresním kole → AJ – žáci 8. třídy (1. skupina), POSTUP

 • 1. místo v krajském kole → AJ – žáci 9. třídy (Bystří žáci), POSTUP

 • 3. místo v krajském kole → AJ – žáci 8. třídy (1. skupina), POSTUP

 • 8. místo v celostátním kole (42 zúčastněných skupin) → AJ – žáci 9. třídy (Bystří žáci)

 • 19. místo v celostátním kole (42 zúčastněných skupin)→ AJ – žáci 8. třídy (1. skupina)
Dějepisná olympiáda
 • 1. místo v obvodním kole → Miloš Janeček (9. třída), POSTUP
 • 2. místo v obvodním kole → Nikolaj Bureš (8. třída), POSTUP
 • 3. místo v obvodním kole → Markéta Tomášková (8. třída), POSTUP
Biologická olympiáda
 • 3. místo v okresním kole → Slávek Tomášek (9. třída), POSTUP

 • 2. místo v krajském kole → Slávek Tomášek (9. třída)
Olympiáda v českém jazyce
 • 14.-17. místo v okresním kole → Slávek Tomášek (9. třída)
Dětská scéna 2023 - Okresní kolo recitační přehlídky
 • dělené 1.-3. místo v okresním kole → Slávek Tomášek (9. třída), POSTUP

 • v krajském kole (bez postupu) → Slávek Tomášek (9. třída)
Dějepisná olympiáda
 • 14. místo (ze 61) v okresním kole → Miloš Janeček (8. třída), úspěšný řešitel
 • 18. místo (ze 61) v okresním kole → Dušan Baláž (9. třída), úspěšný řešitel
Šampionát WocaBee 2022
 • 1. místo v okresním kole → AJ – žáci 8. třídy (2. skupina), POSTUP
 • 2. místo v okresním kole → AJ – žáci 8. třídy (1. skupina)
 • 3. místo v okresním kole → AJ – žáci 7. třídy (1. skupina)

 • 3. místo v krajském kole → AJ – žáci 8. třídy (2. skupina)
Peníze a my (soutěž ve finanční gramotnosti)
 • 1. místo v okresním kole → Slávek Tomášek (9. třída)
 • 1. místo v okresním kole → tým Tři tygři (Jan Chocholáč, Jakub Šikula, Slávek Tomášek – 9. třída)
 • 2. místo v okresním kole (prezentace) → Jan Chocholáč, Jakub Šikula, Slávek Tomášek (9. třída)

 • cena laické poroty v okresním kole → Jan Chocholáč, Jakub Šikula, Slávek Tomášek (9. třída)
Jazykový WocaBee šampionát
 • 2. místo v okresním kole → žáci 6. třídy (1. skupina)
 • 3. místo v okresním kole → žáci 6. třídy (2. skupina)
Dějepisná olympiáda
 • 1. místo v obvodním kole → Slávek Tomášek (8. třída)
 • 2. místo v obvodním kole → Dušan Baláž (8. třída)
 • 3. místo v obvodním kole → Michaela Janečková (9. třída)

 • 5. místo v okresním kole → Slávek Tomášek (8. třída)
 • 8. místo v okresním kole → Dušan Baláž (8. třída)
 • 31. místo v okresním kole → Michaela Janečková (9. třída)
Olympiáda v AJ
 • 12. místo v okresním kole → Lukáš Pavlovič (7. třída)
 • 20. místo v okresním kole → Petr Stejskal (9. třída)
Recitační soutěž
 • 1. místo v obvodním kole → Slávek Tomášek (8. třída)
 • 2. místo v obvodním kole → Markéta Tomášková (6. třída)

 • 1. místo v okresním kole → Slávek Tomášek (8. třída)
 • účast v okresním kole → Markéta Tomášková (6. třída)

 • 2.-4. místo v krajském kole → Slávek Tomášek (8. třída)
Matematická olympiáda
 • 8.-13. místo v okresním kole → Slávek Tomášek (8. třída)
Biologická olympiáda
 • 3. místo v okresním kole → Slávek Tomášek (8. třída)
 • 10. místo v okresním kole → Michal Vala (7. třída)

 • 2. místo v krajském kole → Slávek Tomášek (8. třída)