Dokumenty a formuláře

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
  • Školní vzdělávací program pro ZŠ
  • Školní řád ZŠ
FORMULÁŘE
  • Žádost o přijetí k povinné školní docházce
  • Žádost o přestup žáka do ZŠ a MŠ Dolní Rožínka
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Žádost o samostatný odchod z vyučování a školní družiny
OSTATNÍ
  • Zásady ochrany osobních údajů základní školy
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s pořizováním fotografií a videí
  • VÝSKYT VŠÍ – Informace a Čestné prohlášení (zákonní zástupci podepisují při výskytu vší a návratu žáků do školy)