kindergarden_1

Třídy MŠ

Školka obývá dvě třídy, na které navazuje šatna a sociální zařízení pro děti. 

Třídy nabízí dětem prostor na hraní, tvoření, jídlo i odpočinek. Jsou vybavené novým nábytkem, přizpůsobeným věku dětí. V obou třídách jsou vytvořeny hrací koutky, nabízející dětem prostor pro hru i odpočinek. V přízemí školy máme k dispozici tělocvičnu. Poloha školy nám rovněž dává šanci pořádat zajímavé výlety do přírody. Samozřejmostí je potom i práce v menších skupinkách i využívání individuálního přístupu k dětem.

Hlavní přednosti

 • Aplikujeme prožitkového učení na základě aktivní účasti dětí.
 • Děti v obou třídách mají svá portfolia. Zakládají si tady své výkresy,
  pracovní listy, obrázky…
 • Pro každé dítě vedeme „diagnostiku“, tj. spis, kde se podrobně zaznamenává úroveň, vývoj a pokroky dítěte.
 • UČITELKY: Ivana Křenková, Jiřina Mahlová
 • PROVOZ: 7.15-14.15
 • Pro děti ve věku od 2,5 roku do 4 let

Celá třída je uzpůsobena této věkové kategorii – hračky, pomůcky, nábytek, vybavení. Dětem je ponechán dostatečně dlouhý čas na sebeobsluhu, hygienu, stravování i pitný režim.

Máme stanovena jednoduchá pravidla společného soužití ve skupině. Mezi nejdůležitější řadíme úspěšné zvládnutí adaptace dětí a jejich začlenění do skupiny vrstevníků.

Vytváříme prostředí naplněné pohodou a klidnou vstřícnou atmosférou. Nabízíme dětem dostatek podnětů pro jejich rozvoj, posilujeme jejich sebevědomí. Zařazujeme nejčastěji učení nápodobou, situační učení, vlastní prožitky a učení hrou.

Držíme se hesla, že „HRA JE KRÁSNOU PŘÍPRAVOU DĚTÍ K VÁŽNÝM VĚCEM“.

 • UČITELKY: Ivana Joklová, Mgr. Iva Daňková
 • PROVOZ: 6.00-16.00
 • Pro děti ve věku od 4 do 6 let

Hlavním úkolem u starších dětí je samostatnost, jak v sebeobsluze, tak ve všech ostatních činnostech. Klademe důraz na vzájemnou pomoc a spolupráci. Podporujeme samostatné myšlení, zvídavost, odpovědi na otázky a řešení situací.

Rozvíjíme touhu zkoušet a objevovat nové a získávat vlastní zkušenosti. Věnujeme se nápravě vadné výslovnosti. Dbáme na zvládnutí tří „P“ – pozdravit, poprosit, poděkovat. Respektujeme rozdílné potřeby dětí.

Maximálně využíváme herní aktivity, využíváme dětské spontánnosti a nápodoby, poskytujeme dětem vhodný vzor. Dbáme na dodržování třídních pravidel.

Řídíme se heslem „DÍTĚ S LÁSKOU PŘIJMOUT, V ÚCTĚ VYCHOVAT A VE SVOBODĚ PROPUSTIT“.