Dokumenty a formuláře

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
  • Školní vzdělávací program pro ŠD
  • Vnitřní řád školní družiny
  • Směrnice o úplatě (její stanovení)
FORMULÁŘE
  • Žádost o přijetí do školní družiny
  • Žádost o samostatný odchod ze školní družiny
OSTATNÍ
  • Zásady ochrany osobních údajů základní školy
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s pořizováním fotografií a videí