Předškoláci

Brzy budu prvňáčkem, proto…

 • Vyslovuji správně všechny hlásky, mám přiměřenou slovní zásobu.
 • Držím správně tužku, mám vyhraněnou ruku.
 • Jím příborem, umím používat toaletu, vysmrkat se.
 • Napočítám do deseti, poznám některé geometrické tvary.
 • Rozumím pojmům nad, pod, vedle, malý, zítra…
 • Orientuji se ve svém okolí.
 • Jsem pohybově zdatný, sám se obléknu, svléknu a zavážu si tkaničky.
 • Umím si hrát s kamarády, rozlišuji hru od úkolu.
 • Dodržuji základní společenská pravidla.
 • Pamatuji si své zážitky a dokážu o nich vyprávět.
 • Umím zazpívat písničku a přednést básničku.
 • Poznám první a poslední hlásku ve slově, rozliším hlásky měkké – tvrdé, krátké – dlouhé.

Náměty aktivit pro rozvoj osobnosti, dovedností, schopností

 • JEMNÁ MOTORIKA

Běžné každodenní činnosti – skládání oblečení, oblékání, čištění zoubků,  manipulace se lžící, příborem při jídle, uklízení, utírání nádobí…

Aktivity: vytrhávání z papíru, stříhání, lepení, kreslení, malování, modelování, skládání puzzle, hry s kostkami, oblékání panenek, šroubování, hmatové, dotykové, prstové činnosti…

 • HRUBÁ MOTORIKA

Pobyt venku – chůze, běh, skoky, přeskoky, slalom, rovnováha, hod a chytání míče…

Doma – cvičení na koberci, kutálení, tancování…

 • ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ

Barvy, velikosti, tvary – kostek, korálků, prohlížení obrázkových knížek, pojmenování obrázků, věcí, zvířat, vyhledávání dvojic (pexeso), puzzle, obrázkové kostky, mozaika, stavění dle předlohy, hledání rozdílů, co přibylo, co se změnilo, co vidíme kolem sebe, kolem čeho jsme šli…

 • PROSTOROVÉ VNÍMÁNÍ

Vedle sebe, před sebou, za sebou, v, nad, pod… Zvedni pravou ruku, nohu, dej na stůl, dones z poličky hračku, ukliď do skříně, dej sklenici na stůl, dokresli do obrázku (nahoru sluníčko, dolu domeček, vedle pejska), prostorové pojmy (co mám na sobě, co je v prostoru, co je na obrázku), bludiště, stavebnice (stavění podle předlohy, vlastní tvořivost).

 • SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ

Zpívání písniček, poslouchání pohádek, schopnost jednoduché reprodukce, předat krátký vzkaz (tichá pošta), poslouchat, rozlišovat, určovat zvuky v okolí (cinkat klíči, ťukat, mlaskat, šeptat, trhat papír, tleskat), určení počáteční hlásky ve slově (slovní kopaná)…

 • VNÍMÁNÍ ČASU

Co děláme ráno, v poledne, večer, co děláme nejdříve a co potom, kdy si čistíme zoubky, kdy se převlékáme do pyžama, kdy chodíme ven, kdy obědváme, režim dne, roční období, změny v přírodě, časová posloupnost – co bylo dříve a co potom (květ, plod, sklizeň), včera, dnes, zítra, o víkendu…

Mluvte s dítětem hodně a stále, o každodenních činnostech, co vidíte kolem sebe, co jste prožili, na co myslíte, co se podařilo, z čeho máte radost, co plánujete, vyprávějte si podle obrázku, ptejte se na cokoli svých dětí a čekejte na odpověď, opravujte děti, dávejte jim úkoly, hádanky, nechte je plánovat a řešit situace (kam pojedeme, co uděláš, když…)…