education-g8d2d394be_1280

Základní informace

mateřská škola

Mateřská škola je umístěna v budově na sídlišti. Tato poloha nám umožňuje podnikat časté výlety do přírody, kde využíváme prožitkového učení s aktivní účasti dětí.

 • Cílem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu.
 • Respektujeme přirozená práva a potřeby dítěte, podporujeme jeho osobnostní rozvoj, probouzíme a rozvíjíme jeho možnosti.
 • Umožňujeme všem porozumět okolnímu světu, učíme žít mezi lidmi.
 • Probouzíme v dětech jeho chuť poznávat, tvořit a učit se.

Příchod dětí

 • Provoz MŠ začíná v 6 hodin a končí v 16 hodin.
 • Rodiče přivádějí děti do 8 hodin, v jinou dobu po dohodě s učitelkou.
 • Dítě předávají osobně učitelce do třídy.
 • Děti se schází v Oranžové třídě, v 7.00 odchází do Zelené třídy.

Odchod dětí

 • Po obědě se děti vyzvedávají od 11.50 do 12 hodin, po svačině od 14 hodin.
 • Učitelka předá dítě pouze zákonným zástupcům, ostatním osobám pouze na základě písemného zmocnění.
 • Od 15.00 do 16.00 jsou děti sloučeny do jedné třídy. V Oranžové třídě jsou v pondělí a pátek a v úterý, středu a čtvrtek jsou v Zelené třídě.

Omlouvání dětí

 • Rodiče omlouvají děti do 7 hodin osobně nebo telefonicky v mateřské škole a ve školní jídelně.
 • Rodiče nahlásí přítomnost dítěte den předem v případě, že se dítě vrací po nemoci do MŠ.

Platby v mateřské škole

 • Školné a stravné se hradí bezhotovostně, bankovním převodem.
 • Platba probíhá ve dvou splátkách: k 15. září (školné za září-prosinec) a k 15. lednu (školné za leden až červenec).
 • Školné činí 300 Kč měsíčně.
 • Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání školné neplatí.

Fakturační údaje jsou v zápatí webových stránek.

 • Příjemné prostředí mateřské školy.
 • Klidná a přátelská atmosféra, pohoda a radost ze společných aktivit.
 • Nové kamarády.
 • Společné aktivity s žáky a pedagogy z 1. stupně ZŠ.
 • Výlety, exkurze, divadelní představení.
 • Výtvarné a pracovní činnosti, práci s keramickou hlínou.
 • Tělovýchovné aktivity v prostorné tělocvičně.
 • Bohaté hudební a hudebně- pohybové aktivity za doprovodu hudebních nástrojů a hry zkušených učitelek.
 • Podzimníček
 • Pečení brambor
 • Odpoledne plné her
 • Pouštění draků
 • Martin na bílém koni
 • Mikulášská a vánoční nadílka
 • Vánoční koledování
 • Zimní netradiční závody
 • Dětský karneval
 • Hody hody doprovody
 • Vítání jara
 • Velikonoční pečení
 • Čarodějnice
 • Den matek
 • Výlety do okolí
 • Barevný týden
 • Rozloučení s předškoláky