2023-05_25Druzina

Vychovatelky

Naše školní družina umožňuje dětem smysluplné využití volného času před i po vyučování, formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

V rámci vytváření společného heterogenního kolektivu a příjemného klimatu při volnočasových aktivitách je hlavní naší prioritou naslouchat jeden druhému, pomáhat si a být k sobě přátelští.

  • Jako základní prostředek práce v družině volíme hru, která navozuje u dětí nové zážitky a kladné emoce.
  • Vytváříme prostor k seberealizaci dětí.
  • Spolupracujeme s učitelkami  při různých akcích pořádaných školou.
vychovatelka
vychovatelka