Dokumenty a formuláře

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY
  • Školní vzdělávací program pro MŠ
  • Školní řád MŠ
  • Směrnice o úplatě (její stanovení)
FORMULÁŘE
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Žádost o odhlášení z předškolního vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
OSTATNÍ
  • Zásady ochrany osobních údajů mateřské školy
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s pořizováním fotografií a videí