kindergarden_4

Učitelky MŠ

Cílem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je zajistit zdraví dítěte, jeho duševní pohodu a příznivou životní perspektivu.

Respektujeme přirozená práva a potřeby dítěte, podporujeme jeho osobnostní rozvoj, probouzíme a rozvíjíme jeho možnosti. Umožňujeme mu porozumět okolnímu světu, učíme ho žít mezi lidmi. Probouzíme jeho chuť poznávat, tvořit a učit se.

  • Nabízíme přátelskou atmosféru, pohodu a radost ze společných aktivit.
  • Pořádáme společné aktivity s žáky a pedagogy z 1. stupně ZŠ.
  • Zařazujeme výtvarné a pracovní činnosti, práci s keramickou hlínou, tělovýchovné, hudební a hudebně-pohybové aktivity…
zástupce ředitele pro MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
  • Irena Bartoňková