Dějepisná olympiáda…

…aneb Šlechta v proměnách času

Dějepisná olympiáda je soutěž z oboru historie pro žáky 8. a 9. tříd na základních školách. Letošní 51. ročník s podtitulem „Šlechta v proměnách času“ byl velkou výzvou pro šest žáků naší školy, kteří se rozhodli zabojovat o postup do okresního kola, které se bude konat online dne 22. března 2022.

Počátky české šlechty v 11. – 13. století úzce souvisí se vznikem feudálním společnosti v době panování Přemyslovců. Vojenské družiny kolem panovníka byly tvořeny schopnými jedinci, kteří za své služby dostávali různé úlevy, výhody a výsluhy v podobě pozemků, správcovství hradu, výsadní postavení a respekt ve společnosti…
I naši soutěžící si zaslouží obrovské uznání a respekt. Projevili odvahu i čestnost v boji se záludnými otázkami z historie šlechty.

Souboj, který se konal ve dnech 17. ledna a 20. ledna 2022, byl napínavý až do konce, a jak už to tak bývá, zanechal po sobě vítěze i poražené.

Na 1. místě se umístil Slávek Tomášek (8. třída), na 2. místě Dušan Baláž (8. třída) a na 3. místo se probojovala Michaela Janečková (9. třída).

Úspěšným řešitelům gratuluji a všem ostatním děkuji za účast.

Tags

Leave a comment