Putování českou minulostí

Dvanáct nadaných žáků svými znalostmi překročili hranice učebnic a ponořili se do minulosti naší země.

Úsilí, které do svých odpovědí vložili, bylo ohromující. Všichni totiž dosáhli alespoň 60 procent z maximálního počtu bodů, a tak se stali úspěšnými řešiteli 53. ročníku dějepisné olympiády.

Na 1. místě se umístil Miloš Janeček z 9. třídy, 2. místo obsadil Nikolaj Bureš z 8. třídy a 3. místo si vybojovala Markéta Tomášková rovněž z 8. třídy. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za svou odvahu a vynikající znalosti.

Okresní kolo se uskuteční začátkem ledna 2024. Držíme našim vítězům palce!

Tags

Leave a comment