Mgr. Markéta Tomášková

výchovná poradkyně •|• 2. stupeň

Jihočeská univerzita České Budějovice
Pedagogická fakulta

S vyznamenáním vystudovala učitelství dějepisu a německého jazyka, čímž položila základ své profesní dráze. Kromě těchto oborů se brzy začala zajímat i o anglický jazyk, jehož studium prostřednictvím různých kurzů zakončila v Londýně v roce 2015 získáním certifikátu z ACADEMY SJW.

V ZŠ Dolní Rožínka pracuje od roku 2003. Jako bývalá žákyně má ke škole velmi osobní vztah.

Inovativní metody a moderní aplikace patří k běžné součásti její výuky. S nadšením se angažuje v různých školních akcích, organizuje nevšední a zážitkové dny a zájezdy. Touha po vzdělání a vzdělávání ji neustále žene vpřed.

Ve škole působí i jako výchovná poradkyně. Jejím hlavním cílem je celkový rozvoj žáků. Snaží se jim poskytnout individuální podporu a pomáhá jim překonávat překážky. Zároveň pracuje na budování jejich sebevědomí a směřuje je k moudrým rozhodnutím v otázce volby povolání a střední školy.