Ceny stravného

Za veškeré věci související se stravováním (v mateřské i základní škole) plně odpovídá vedoucí školní kuchyně.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb ., příloha č. 2, budou žáci zařazeni do kategorií podle věku, který dosáhnou v daném školním roce (dosáhne-li ve školním roce dítě věku např. 15 let, je zařazeno do kategorie 15 let už od počátku školního roku, ve kterém 15 let dosáhne).

Finanční normativ za stravování

Ředitel  Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka stanovil finanční normativ na stravování od 1. 3. 2023:

3-6 let
7-10 let
11-14 let
nad 15 let
Dopolední přesnídávka
Pitný režim
9 Kč
2 Kč
10 Kč
2 Kč
Oběd
24 Kč 30 Kč 32 Kč 33 Kč
Odpolední svačina
9 Kč 10 Kč

Děti v době nemoci

Podle §32 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění školské účelové zařízení zabezpečuje stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Proto může být stravování žákům poskytnuto v době nemoci pouze za plnou cenu (včetně režijních nákladů).

3-6 let
7-10 let
11-14 let
nad 15 let
Oběd
61 Kč 67 Kč 69 Kč 70 Kč

Jiní strávníci

Cena pro cizí strávníky je stanovena na 70 Kč.