Ceny stravného

Za veškeré věci související se stravováním (v mateřské i základní škole) plně odpovídá vedoucí školní kuchyně.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb ., příloha č. 2, budou žáci zařazeni do kategorií podle věku, který dosáhnou v daném školním roce (dosáhne-li ve školním roce dítě věku např. 15 let, je zařazeno do kategorie 15 let už od počátku školního roku, ve kterém 15 let dosáhne).

Finanční normativ za stravování

Ředitel  Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka stanovil finanční normativ na stravování od 1. 10. 2022:

3-6 let
7-10 let
11-14 let
nad 15 let
Dopolední přesnídávka
11 Kč 12 Kč
Oběd
24 Kč 30 Kč 32 Kč 33 Kč
Odpolední svačina
9 Kč 10 Kč

Děti v době nemoci

Podle §32 zákona 76/1978 Sb. o školských zařízeních v platném znění školské účelové zařízení zabezpečuje stravování pro žáky v době jejich pobytu ve škole. Proto může být stravování žákům poskytnuto v době nemoci pouze za plnou cenu (včetně režijních nákladů).

3-6 let
7-10 let
11-14 let
nad 15 let
Oběd
57 Kč 61 Kč 63 Kč 64 Kč

Jiní strávníci

Cena pro cizí strávníky je stanovena na 64 Kč.