Jídelníček

Za veškeré věci související se stravováním a přípravou pokrmů (v mateřské i základní škole) plně odpovídá vedoucí školní kuchyně.

  • Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s kuchařkou.
  • Je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny, ve výdejnách, na internetových stránkách školy. 
  • Může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tuto změnu vedoucí  školní jídelny zaznamená do jídelního lístku.

Přesnídávka a svačinka se podávají jen v MATEŘSKÉ ŠKOLE.