V měsíci říjnu se uskutečnilo podzimní zpívání dětí Zelené třídy s dětmi 2. třídy ZŠ.

Školáci zazpívali dětem několik písniček např. Měla babka, písničku s ozvěnou a také je vyzvali ke společnému tanečku Pásla ovečky.

Malé děti zatančily o lišce, Nanynce a veverce. S pohybem předvedly i podzimní říkanky. Děti z MŠ vyzvaly starší děti ke společné hře s bramborou, která byla doprovázena písničkou.

Pro děti ze školky byla návštěva ve škole velkým zážitkem a pro školáky snad příjemným zpestřením.

Děkujeme za hezké setkání.

Leave a comment