Četba a vyprávění Houbové pohádky byly motivací pro práci, kde se houby se prolínaly všemi oblastmi. K přečtenému textu jsme nejdříve plnili úkoly a zároveň si procvičili anglická slovíčka.

Děti pracovaly s atlasy a encyklopediemi, kde vyhledávaly cenné informace. Roztřídili jsme si houby na jedlé/nejedlé/jedovaté. Prostřednictvím obrázků jsme si popsali jejich stavbu.

Při výtvarné tvorbě jsme si houby vytvořili za pomocí samotvrdnoucí hmoty. Pracovali jsme také s odpadovým materiálem. Z ruliček a papíru děti kouzlily další originální houby.

Také jsme využili pěkného počasí a vyrazili hledat houby do okolí. Měli jsme štěstí! V blízkém parku jsme našli obří pýchavky, a tak mohly děti zkoumat houby všemi smysly.

Prostřednictvím projektu děti rozvíjely a upevňovaly vztahy mezi spolupracujícími kamarády. Svůj společný projekt prezentovaly na výstavce, kterou doplnily o nasbírané přírodniny.

Tags

Leave a comment