Zápis do MŠ

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do 6 let (zpravidla). Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

K letošnímu zápisu do mateřské školy se mohou tedy dostavit rodiče dětí, které dovrší tří a více let v následujícím školním roce a mají trvalé bydliště v obci Dolní Rožínka (a ostatních spádových obcí). Dítě u zápisu nemusí být přítomno.

Přihlášené děti budou přijímány v následujícím pořadí:

  • děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 5 let, z Dolní Rožínky a ze spádových obcí (vzdělávání je pro ně POVINNÉ),
  • děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 4 let, z Dolní Rožínky a ze spádových obcí,
  • děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou věku 3 let, z Dolní Rožínky a ze spádových obcí,
  • děti mladší 3 let z Dolní Rožínky a ze spádových obcí,
  • děti z jiných než spádových obcí podle věku.

Rodiče při zápisu předloží:

  • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jehož součástí je i vyjádření dětského lékaře (vytisknout lze přes tlačítko níže nebo si ho lze vyzvednout osobně u zástupkyně ředitele pro MŠ),
  • svůj občanský průkaz (ověření trvalého bydliště),
  • rodný list dítěte (k ověření správnosti údajů).
Tags

Join event

2024-5-2 15:00 2024-5-3 16:00 Europe/Prague Zápis do MŠ Zápis do mateřské školy Budova MŠ (sídliště)
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×