Školní družina

druzina1
Vzpomínky na zimu

Přestože nastalo dvacátého března astronomické jaro a máme sice větrná, leč krásná slunečná odpoledne, rádi vzpomínáme ve školní družině na sídlišti na zimní období.