Zpívání s hrou

Měsíc květen byl v zelené třídě mateřské školy plný aktivit, her a zábavy. Děti si užily různé tematické hry a experimenty s barvičkami. Hrály si na řemeslníky, kdy se proměnily na pekaře a pekly různé pečivo z domácí plastelíny. Staly se kominíky, kdy “čistily” komíny a jako mlynáři “mlely” obilí.

Vyzkoušely si i práci švadlenky, kdy si společně s říkanku a písničkou vyrobily papírové šaty.

Během května se také věnovaly sledování přírody. Procházely se v okolí školky a poznávalyrůzné druhy rostlin a zvířat, učily se, jak se o přírodu správně starat. Na víceúčelovém hřišti děti rozvíjely fyzickou zdatnost a užily si pohybové hry.

Významným zážitkem byl výlet do muzea hraček v Poličce. Děti měly možnost vidět hračky svých prarodičů, vyrobit si vlastní hračku a hrát si v netradičních herních koutcích.

Květen byl také ve znamení oslavy Dne matek. Děti připravily pro maminky speciální den, kdy vystoupily s písničkami a říkankami. Maminkám předaly vlastnoručně vyrobené dárečky a přání. Následovalo společné tvoření při výrobě náramku z korálků. Připraven byl také fotokoutek, kde se maminky mohly se svými dětmi vyfotografovat a odnést si tak krásnou vzpomínku na tento den.

Děti vystoupily s písničkami i pro babičky a dědečky z DPS Mitrov a Dolní Rožínka.

Nakonec si děti užily Den dětí, který pořádali žáci deváté třídy základní školy. Plnění různých úkolů a hledání malovaných kamínků děti pohltilo. Pěkné počasí podpořilo vychutnat si nanukovou odměnu.

Tags

Leave a comment