Divadlo a preventivní program

Pozvání do MŠ přijal preventivní program Lily a Momo Centra prevence CéPéčko z Nového Města na Moravě, který byl doprovázen příběhem ze stejnojmenné knihy Kataríny Macurové. Tématem programu bylo kamarádství, vzájemná spolupráce a pomoc.

Zaměřen byl na přátelství a jeho důležitost pro lidský život a pozitivní vztahy k druhým. Děti si užily četbu z knihy, hraní her, zapojení do aktivit ve dvojicích, skupinách i družstvech. Součástí bylo i výtvarné vyjádření pocitů a nálady. Děti se učily bez obav vyjádřit své emoce pohybem i výtvarnými činnostmi. Malované postavičky z knihy děti nabádaly k plnění úkolů např. vyhledávání dvojic, konstruování s pomocí druhého, k dramatické hře a k hře v roli.

Finance z šablon OP JAK nám také umožnily si užít vlastní program Mgr. Šárky Svobodové. Přijela k nám s knihou Pejsek a kočička od Karla Čapka, ze které vybrala a zdramatizovala tři pohádky. Děti byly během všech pohádek interaktivně zapojovány a vtaženy do děje. Po hrané části následovalo tvoření, kdy si děti vyrobily hlavní postavy z průvodní písničky.

Děti si obě akce užily, posílily kamarádské vztahy, pravidla života ve skupině a uplatnily svoji tvůrčí kreativitu.

Tags

Leave a comment