Chystáme se do školy

V dubnu čekal všechny předškoláky zápis do 1. třídy ZŠ. Děti s mírnou nervozitou očekávaly den, kdy se společně s rodiči vydají do opravdové školy. Pro děti to byl jistě velký, důležitý okamžik.

Předškoláci už umí spoustu věcí. Zdokonalila se jejich hra, konstruování, umí spolupracovat a kooperovat při společných činnostech. Velmi si oblíbily hry s písmeny a čísly, sestavují tangramy. Děti velmi zaujala robotická hračka Ollie, jehož pohyb mohly společně naplánovat na mobilu. Děti si oblíbily i zvukové kolíčky, na které se učily nahrávat, potom je dále využívat při tématu dopravní výchovy.

Oblíbené jsou u všech dětí grafomotorické činnosti, vždy motivované aktuálním tématem. Zpočátku nám počasí přálo k dlouhým výletům, hrám na multifunkčním hřišti, pak se k nám bohužel vrátilo nevlídné počasí.

Děti si užily zajímavé akce: p. uč. Janoušovou s jejími housličkami, Lily a Momo – preventivní program věnovaný vzájemným vztahům, přátelství a spolupráci. K rozvoji polytechnických dovedností přispělo tvoření a práce se dřevem p. Helise. Tři interaktivní pohádky si děti prožily s programem Zábava se Šárkou. Čekají nás čarodějnice, svátek maminek a mnoho dalšího.

Tags

Leave a comment