Březnová pomlázka

Březen je měsícem, který označuje příchod jara. Pěkné počasí děti ze Zelené třídy lákalo k delším procházkám v přírodě, k venkovním aktivitám a k hledání prvních broučků v trávě.

Děti se také zúčastnily akce Vynášení Smrtky, kdy si zazpívaly, rozloučily se se zimou a přivítaly jaro. Užily si i tradiční rituály spojené s Velikonocemi, jako pečení mazance a králíčků, barvení vajíček, setí obilí, učily se jarní písničky a říkanky. Společně jsme si vyrobili kurník se slepicemi. Každý si vystřihl a nazdobil velké papírové vejce. S panem Peňázem jsme zkoušeli uplést mrskačku. Jako překvapení měl pan Peňáz vlastnoručně upletenou mrskačku pro všechny děti.

Velmi příjemná a veselá byla návštěva dětí z 1. stupně, se kterými jsme si společně zazpívali písničku „Když jsem já sloužil“. Děti měly připravené i vlastnoručně malované obrázky, aby se nám písnička lépe zpívala.

Harmonii a uvolnění těla dětem v mateřské škole přináší pravidelné cvičení jógy.

Díky Velikonočnímu jarmarku v kulturním domě, kde děti vystoupily s jarními písničkami a říkankami, si děti vyzkoušely zvládat ostych před publikem. Rodičům děkujeme za podporu.

Tags

Leave a comment