Velikonoční jarmark

Jednou z tradic naší školní družiny na zámku je spoluúčast na jarmarku. Tato tradiční akce s bohatým programem se uskutečnila v sobotu 23. 3. 2024 v prostorách Kulturního domu v Dolní Rožínce a žáci z družiny se do ní s chutí opět zapojili.

Prezentovali zde své ručně vyráběné výrobky s velikonoční tematikou. K vidění i k zakoupení byly dekorace všech možných tvarů z různých materiálů, které vznikaly ve školní družině i doma. Všechny výrobky byly pestrobarevné a originální. Během jejich výroby děti rozvíjely fantazii a kreativitu. Věříme, že zakoupené výrobky vytvořily působivou velikonoční atmosféru ve spoustě domácností.

Všem aktivním účastníkům bychom rádi poděkovali za podporu a účast. Těšíme se na další společné akce.

Tags

Leave a comment