Kniha i Braillovo písmo

Letošní čtenářská akce Bystřicko čte dětem byla zpestřena předčítáním školáků dětem z MŠ po obědě před odpočinkem. Bylo pro ně zajímavé vyslechnout čtený text staršími dětmi ze školy. Děti si od školáků vyslechly příběhy z knihy Honzíkova cesta. Celý týden jsme si potom povídali o knihách, encyklopediích, časopisech i novinách. Vyrobili jsme si leporelo a učili se o Braillovu písmu. Děti velmi zaujalo vyprávění o systému psaní určeného pro nevidomé, principu plastických bodů vyražených do materiálu, vnímaných hmatem. Písmo si potom děti zkoušely vyrobit, což se jim podařilo.

Hrou a výtvarnými činnostmi s písmeny se děti seznamovaly s psanou podobou písma, vyhledávaly, sestavovaly slova, vytleskávaly počet slabik, určovaly počáteční hlásku apod.

Děti se zdokonalovaly v dovednostech vyslechnout čtený text, umět ho reprodukovat. K rozvoji řeči jsme využívali artikulační a dechová cvičení při slovních hrách.

Leave a comment