Králíček ušáček

U dětí v zelené třídě MŠ byla zvířátka a příroda každodenní zábavou a s tím spojenou aktivitou. U příležitosti Bystřicko čte dětem, se ve školce četlo více než obvykle. Přišli číst i žáci ze 3. a 4. třídy ZŠ. Knihy se u nás zabydlely. Mezi děti zavítala Červená karkulka, vlk vykukoval v lese mezi stromy, na louce zářily květiny a babičky dům byl velký a barevný. Čáp Čenda seděl v hnízdě na vysokém komíně, veverky zrzečky si nesly svůj oříšek a kropenaté slepičky se chystaly snést vajíčko.

Ale nezůstalo jen u četby, pohybových her a výtvarných činností. Velkým překvapením pro děti byl živý králíček, který s nimi skotačil, chroupal tvrdý chleba, pochutnával si na čerstvé travičce a všichni si ho chtěli odnést domů. Nové barevné lupy nám posloužily pozorovat přírodu a dění v trávě pod jiným úhlem pohledu. Jak je ten svět krásný a barevný, a tak zblízka jej mnohé děti viděly poprvé. Už se těšíme na další bádání, objevy, vůni jara a společné hraní.

Leave a comment