S osmáky jsme 27. 8. 2023 zamíříli do Brna, Otevřené zahrady. Prostředí této krásné certifikované přírodní zahrady v centru Brna již naši žáci znají. Ve středu jsme se mohli seznámit také s její historií a budováním. Víme, že prostor patřil až do poloviny 20. století řádovým sestrám Boromejkám, které si zde pěstovaly rostliny pro obživu a také léčbu sirotků, o které se staraly. Bohužel od padesátých let místo chátralo a až po roce 2014 se podařilo zahradu opět vzkřísit k životu. Své záhonky si zde pronajímají lidé, pořádají se zde různé workshopy zaměřené na zdravý životní styl a péči o přírodu a samozřejmě akce pro školy se stejným zaměřením.

My jsme letošní environmentální exkurze směřovali ke znalostem o půdě. Péče o ni je naprostým základem k tomu, abychom měli na svých stolech kvalitní jídlo plné živin, abychom nemuseli zbytečně potraviny dovážet až z druhého konce světa a abychom kolem sebe měli prostředí, které je nejen krásné, ale také funkční. Správně obhospodařovaná půda dokáže obrovskou měrou přispět k zadržování vody v krajině a pomoci nám vyrovnat se se změnami klimatu.

A jak půda vznikla, z čeho se skládá, jaký má pro nás význam a jak o ni pečovat, se naši osmáci měli možnost dozvědět. Děkujeme pracovnicím Otevřené zahrady za poutavý program a určitě se do Brna rádi budeme vracet.

Tags

Leave a comment