Environmentální exkurze

Dne 25.9. 2023 se šesťáci a deváťáci zúčastnili environmentální exkurze, programu Půda pro život. Celá akce se konala venku, v krásné zahradě areálu Baliny, což je bezbariérové ekocentrum v bývalé zemědělské usedlosti uprostřed přírodního parku Balinské údolí nedaleko Velkého Meziříčí.

Program, který jsme absolvovali, byl zaměřený na půdu a její význam. Žáci se rozdělili do tříčlenných skupin, které plnily praktické úkoly (např. proč je důležitý kompost, jak vypadá půdní profil v blízkosti vody a na na louce, jak se liší orba po vrstevnici a proti vrstevnici, kteří živočichové žijí v kompostu atd.). Na závěr jednotlivé skupiny odprezentovaly výsledky svých pokusů. Někomu se dařilo lépe, někomu méně, ale odjížděli jsme spokojeni s vydařeným dopolednem a spoustou nových informací.

Tags

Leave a comment