Tajemný hrad s překvapením

Je všeobecně známo, že hrady jsou místem, kde sídlí všelijací duchové a strašidla. V družině jsme si o nich povídali a vyhledávali v encyklopediích, jak se na hradech žilo.

S dětmi jsme si na základě získaných poznatků vyrobili z krabic a kartonů vlastní model hradu s opevněním, hradbami, princeznami a rytíři. A soutěž mohla začít. Každý den holky a kluci navštívili tajemnou chodbu vyrobeného modelu hradu, kde podle hmatu poznávali jednotlivé umístěné předměty. Za správnou odpověď získali razítko, které si otiskli do předem připravené knížky.

Na závěr celoměsíčního květnového projektu školní družiny byla zajištěna návštěva pro všechny soutěžící děti se vstupem zdarma do rožíneckého strašidelného zámku Draxmoor.

Všichni jsme si z této akce odnášeli spoustu zážitků a dojmů, o kterých se ve školní družině dlouho a dlouho povídalo.

Tímto děkujeme paní Šiklové za sponzoring této akce a zajištění odměn pro vítěze družinové soutěže.

Tags

Leave a comment