Květen nejen pro maminky

Měsíc plný květů byl v naší Zelené třídě naplněn přípravami pro setkání s rodiči a dětmi při příležitosti svátku matek. Děti si prozpěvovaly písničky s jarní tematikou, tancovaly tanečky a doprovázely pohybem oblíbené říkanky. Na slavnostním odpoledni s občerstvením si po vystoupení vyrobili děti s rodiči kočičku.

Pěkné počasí nám umožnilo uspořádat výlet do Bystřice n. P. Tam jsme si prošli expozici s názvem Bystřický park miniatur se zhruba dvacítkou modelů hradů.

Navštívili jsme také Pohádkovou alej, která je situovaná podél cesty od koupaliště k Edenu. Cestou nás provázelo deset pohádkových dřevěných soch, děti plnily úkoly a překonávaly překážky v dětském lanovém parku.

Hezkým zážitkem bylo i hudební vystoupení dudáků s ukázkami hry na dudy a zpěvem lidových písniček.

Naše třída se také zúčastnila akce pro NPI. Žáci II. stupně pořizovali fotodokumentaci průběhu dne v MŠ. Děti předvedly práci s digitálními pomůckami, výtvarné činnosti a hru.

Hojně jsme si užívali krásné dny venku v přírodě i na hřišti.

Leave a comment