Výlet do knihovny a muzea

Zajímavé zážitky prožily děti ze Zelené třídy při výletu do Bystřice nad Pernštejnem. Zúčastnily se programu v místní knihovně, kde si práci knihovnice mohly i vyzkoušet, dozvěděly se o významu knihovny, správném zacházení s knihou a správném chování v knihovně.

Další kroky dětí směřovaly do místního muzea. Ve velkých akváriích sklepních prostor muzea měly děti možnost pozorovat unikátní expozici živých sladkovodních ryb Vysočiny. V muzeu si také prohlédly imitaci důlního prostředí spolu s horníkem Pepou v akci 🙂.

Děti si pak ve školce vyrobily vlastní knížku plnou obrázků.

Mnoho činností v MŠ bylo motivováno časem Velikonoc a přicházejícího jara.

Hezkou tradicí se již stalo společné slavení narozenin dětí. Samozřejmostí je oslavenci zazpívat naši písničku, poblahopřát a užít si malou oslavu.

Tags

Leave a comment