Červen jako v pohádce

Připravili jsme si v Zelené třídě opravdu bohatý červen. Byl plný zážitků z výletů, Indiánského týdne, zkoumání v přírodě i her na nové zahradě.

Měli jsme možnost dvakrát navštívit autobusem Bystřici nad Pernštejnem. Zajímavý a poučný byl pro děti jistě vzdělávací program v knihovně, příjemná byla i procházka po náměstí a dobrá zmrzka. Druhý výlet prověřil obratnost dětí v dětském lanovém parku, kde jsme hravě zdolávali kopec Lužánky. Cesta vedla Pohádkovou alejí s dřevěnými sochami pohádkových bytostí doplněné QR kódy. Zajímavostí jistě byl i Bystřický park miniatur hradů a klášterů.

Celý Indiánský týden byl jedním velkým dobrodružstvím. Děti si vyráběly čelenky, užily si malbu na obličej, učily se indiánský pozdrav, řeč i písničku. Indiáni pak navštívili 2. třídu ZŠ.

Krásné počasí nám umožňovalo delší výlety do okolí obce. Pozorovali jsme komín dolu Rožné I., rozhlíželi se do údolí vesničky Rožná, zkoumali jsme lesopark Templ, pozorovali život u rybníka Tábora, navštívili les a pomocí velkých lup sledovali i život v trávě.

Velkým našim přáním bylo, abychom po celý školní rok přinášely dětem pohodu a příjemnou atmosféru mezi kamarády. Chtěli jsme dětem zprostředkovat co nejvíce poznatků, prožitků i radosti ze společných činností.

Všem přejeme krásné letní dny a těšíme se v září opět na viděnou!

Tags

Leave a comment