Mgr. Pavel Špaček

ředitel školy •|• metodik prevence •|• metodik ICT •|• koordinátor ICT

Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta

Již od studentských let ho fascinovaly počítače a jejich možnosti. Proto vždy hledal cesty, jak tyto moderní technologie rozumně a efektivně uchopit. To ho dovedlo až k pravidelnému zařazování a využívání ICT ve vyučovací hodině jako běžné pomůcky. Aktivně se snaží dělit se širokým okolím o své know-how například na svých webových stránkách Kantořina.cz, v rámci skupiny GEG Uranium a na Twitteru.

Byl jedním z prvních certifikovaných lektorů (učitelů) zážitkové pedagogiky v České republice. Je členem mnoha celorepublikových komunit zabývajících se zaváděním moderních technologií do školního prostředí. Spolupracuje s NIDV (Národní Institut pro Další Vzdělávání) a dalšími organizacemi podílejícími se na určování vzdělávacích trendů v naší republice. Pravidelně se účastní mnoha konferencí po celém Česku, ať už jako lektor nebo účastník hledající nové a funkční nápady do své praxe.