Mgr. Vladimír Makovský

zástupce ředitele pro ZŠ •|• koordinátor ŠVP

Masarykova univerzita BrnoPřírodovědecká fakulta

V základní škole v Dolní Rožínce pracuje od roku 1985. Vystudoval obor matematika a chemie, kromě těchto předmětů ale začal vyučovat také angličtinu, které se věnoval ve svém volném čase. V roce 1996 absolvoval kurz angličtiny v Londýně.

Ředitelem školy byl jmenován v roce 2009. Nyní ve škole působí v roli zástupce ředitele a administruje několik projektů EU, IROP aj., v rámci kterých získává škola finance na modernizaci a vybavení. Je členem řídícího výboru Místního akčního plánu mikroregionu Bystřicko a členem skupiny financování tohoto projektu (díky tomuto projektu jsou financovány různé aktivity pro žáky a vzdělávání pedagogů v regionu).