Mgr. Hana Punčochářová

učitelka ZŠ •|• 2. stupeň

Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta

Vystudovala učitelství biologie a chemie pro 2. stupeň ZŠ. Vždy se nejvíce zajímala o botaniku, především léčivé rostliny a také o člověka komplexně, včetně vztahů v rodině, k okolí a prostředí, které ho obklopuje. Z tohoto důvodu se stále v těchto oborech vzdělává prostřednictvím různých kurzů fyzických či webinářů a četbou knih. 

Za všechny jmenujme např. kurz Bylinkový víkend se známým bylinářem V. Vytáskem nebo Funkční dýchání s RNDr. Mgr. R. Václavkem, Zdravá strava s PharmDr. Margit Slimákovou atd.

K dalším jejím celoživotním koníčkům patří rozličné výtvarné tvoření (háčkování, paličkování, pletení, suché plstění, šití, kresba, malba aj.), kterým se zabývá ve svém volném čase. Velmi inspirativní pro ni byly letní prázdninové kurzy malby akrylem a kresby suchým pastelem, které pořádá Tvořivá škola (organizace zabývající se vzděláváním učitelů).

Ve škole působí od roku 2004. Velmi ráda se podílí na akcích, které škola pořádá, organizuje pravidelně environmentální exkurze pro žáky, zúčastňuje se s dětmi výtvarných a přírodovědných soutěží, pořádá výtvarné dílničky.