Mgr. Dagmar Vetešníková

učitelka ZŠ •|• 2. stupeň

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem – výtvarný obor
Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta

V základní škole v Dolní Rožínce pracuje od roku 2003, první roky pod jejím rodným příjmením Lišková.

Ráda se stále vzdělává a zdokonaluje, ráda na sobě pracuje a nechává se inspirovat lidmi, kteří mají co říct.

Ve volném čase se věnuje své rodině, sportuje, tvoří, výtvarničí a zdobí, čte, sleduje aktuální dění, obdivuje přírodu.

Ve škole se snaží vycházet vstříc tvořivým dětem a podporovat dětskou fantazii. Doufá, že tak jako ostatní kolegové, pomáhá děti formovat k samostatnosti, odvaze, odolnosti a poctivosti.