Píšeme písmem Comenia Script

Písmo Comenia Script je písmo psací nevázané. K výuce písma Comenia Script nás vedly připomínky učitelů vyšších tříd, že žáci píší nečitelně a někteří raději již od 5. třídy píší (nebo jsou učiteli vyzýváni, aby psali) „tiskace“.

Písmo Comenia Script má svá pravidla, která musejí děti dodržovat. Nácvik psaní však probíhá rychleji, děti mají „vypsané“ ruce zápisem hůlkových písmen, která se ve většině případů shodují s podobou velkého písmene písma Comenia Script, malá písmena se bez nutnosti vzájemného spojování učí děti snadněji a s chutí. „Ušetřený“ čas můžeme věnovat tomu, že jsou děti schopny zapisovat svoje myšlenky a psaní se tak stává prostředkem vědomého učení. V průběhu 2. a 3. třídy se děti naučí číst písmo vázané, aby byly schopny přečíst zápisy rodičů, případně učitelů 2. stupně.

Obavy učitelů 2. stupně, že děti budou psát pomalu a nebudou oddělovat jednotlivá slova, se nenaplnily. Kolegové oceňují hbitost psaní a čitelnost, která je pro písmo prvořadým kritériem.

Jak to vypadá v praxi?

Pro lepší představu se můžete podívat na několik následujících obrázků, kde jsou ukázky ze sešitů a pracovních listů žáků 1. až 3. třídy.