Čteme genetickou metodou

S genetickou metodu čtení máme mnohaleté zkušenosti. Její podstatou je, že se děti neučí číst po slabikách, ale po písmenech, a již od svých prvních školních dní začínají číst i zapisovat jednoduchá slova.

Výhody hůlkového písma
  • písmena se snadněji rozlišují – děti nezaměňují A-E, B-D
  • písmena si děti snadněji pamatují (zpravidla třetina nastupujících prvňáčků již zná více než polovinu písmen, někteří poznají všechna)
  • děti mohou a chtějí písmena zapisovat, tím od počátku cvičí svoji jemnou motoriku a současně významně posilují čtení
  • děti jsou od počátku vedeny ke čtení s porozuměním (odpadá fáze čtení bezvýznamových slabik „ma, se, pu,…“)
Proč čteme GENETICKOU METODOU?

Genetická metoda se nám při výuce čtení osvědčuje z těchto důvodů:

  • dětem je hůlkové písmo blízké, mají o něj zájem již v předškolním období (většina dětí se již u zápisu umí hůlkovým písmem podepsat),
  • děti, které se „samy“ naučily číst v předškolním období, čtou po písmenech nikoli po slabikách, 
  • děti očekávají od vstupu do školy, že se naučí číst, to je pro děti velká motivace, při slabičné metodě však zájem o čtení u dětí upadá (vlivem již zmiňované fáze „ma, se, pu…“),
  • děti čtou již od počátku s porozuměním (již v polovině září čtou a zapisují jednoduchá slova LES, MÁMA),
  • přechod na čtení malými písmeny probíhá velmi rychle a snadno, a to během 1 – 2 týdnů.

Zápisem hůlkových písmen děti cvičí od počátku svoji jemnou motoriku, mají tak dostatek času na nácvik psacích prvků písmen, osvojování psacího písma probíhá sice později, ale velmi rychle a snadno.