Mgr. Simona Špačková

učitelka ZŠ •|• 1. stupeň •|• vedoucí lidového souboru

Masarykova univerzita Brno
Pedagogická fakulta 

Od útlého mládí je součástí udržování lidových tradic na Horácku a nyní se zaměřuje na propojování moderních technologií s prohlubováním poznávání kulturního dědictví napříč všemi předměty na 1. stupni.

V ZŠ Dolní Rožínka pracovala již před studiem vysoké školy jako asistentka a po studiu se na školu vrátila jako kvalifikovaná učitelka 1. stupně se zaměřením na TV. V roce 2022 úspěšně ukončila studium Školy folklorních tradic v Praze a své vzdělání stále rozšiřuje v odborně zaměřených kurzech.

Ráda pracuje ve smysluplných celcích, kde využívá mezipředmětové vztahy a jejich vzájemné propojení s nejmodernějšími přístupy k učení.

Je autorkou procvičovacích sešitů z matematiky pro 2.-5. třídu, spoluautorkou mezipředmětových metodik pro 2. a 3. třídu a Manuálu pro učitele projektu Tady jsme doma.

Ve svém volném čase ráda odpočívá v horách, poznává přírodu a cestuje. Také se věnuje práci s dětmi i dospělými v lidových souborech Rožínka a Groš.