Výsledky zápisu do MŠ

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, rozhodl dne 17. 5. 2023 podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v současném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v současném znění, takto:

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 byly přijaty děti s následujícím registračním číslem:

1/23, 2/23, 3/23, 4/23, 5/23, 6/23, 7/23, 8/23, 9/23

O přijetí dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnut, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Rozhodnutí o přijetí je v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno i na veřejně přístupném místě (budova, kde se konal zápis). Zveřejněním seznamu přijatých dětí se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí a ani je škola nebude zákonným zástupcům jinak doručovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka a rozhoduje o něm Krajský úřad Kraje Vysočina.

Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně. Osobní vyzvednutí si je dobré předem domluvit telefonicky se zástupkyní ředitele pro MŠ. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno.

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele pro MŠ (775 561 733).

Tags

Join event

2023-5-4 15:00 2023-5-5 16:00 Europe/Prague Výsledky zápisu do MŠ Zápis do mateřské školy Budova MŠ (sídliště)
Add to Calendar
You already has been joined the event.
×
Thank you! You joined the event.
×