Co nevidět bude konec školního roku a v tomto období se žáci nejvíce těší na školní výlety.

2.,3. a 4. třída navštívila ve čtvrtek 10. května překrásnou lokalitu Punkevních jeskyní. První cesta z Dolní Rožínky směřovala do Skalního mlýna, odkud malí výletníci cestovali vláčkem k Punkevním jeskyním. Prostory jeskyní všem představil pan průvodce hezkým výkladem, ukázal jim stalaktity, stalagnity i stalagnáty, které se podobají různým bytostem a přírodním útvarům. Dovedl je až k nejhlubší propasti ve střední Evropě(138 m) s proslulým názvem Macocha. Mnozí si uvědomili, jak nelehký život vedli pravěcí lidé, o nichž třeťáci a čtvrťáci četli ve škole z knihy Lovci mamutů.

Punkevní jeskyně jsou bohatě zásobeny vodami říčky Punkvy, po níž byla návštěvníkům umožněna plavba. Po vylodění následovala cesta k horní části propasti z Dolního můstku lanovkou k Hornímu můstku. Naši školáci jsou správní turisté, proto nikdo neprotestoval proti zpáteční procházce malebnou stezkou do Skalního mlýna. Výlet byl velmi hezký, neboť k prohlídce unikátního přírodního komplexu Punkevních jeskyní přálo i nádherné počasí.